/img/slider/11/thumbnail.webp?v=9463fb380fdb93a5fc546f9d955945e0
Zodpovědné jednání

Projekt "Podnikavé děti" se společností Aliplast

V rámci projektu "Podnikavé děti" k nám do firmy přijeli žáci 6. základní školy Romualda Traugutta v Lublinu.

Děti měly možnost seznámit se s tajemstvím designu a 3D tisku, které při navrhování hliníkových systémů používá oddělení výzkumu a vývoje společnosti Aliplast. Navštívily také výrobní část, kde mohly vidět, jak vypadá práce ve velkém závodě.

Projekt "Podnikavé děti" je zaměřen na formování klíčových kompetencí dětí z hlediska vybraných charakteristik definujících pojem "podnikavost" jako postoj, který umožňuje naplnit vlastní sny, a také na inspiraci dětí k tvořivému myšlení a rozvíjení jejich zájmů a vášní a na podporu kultury inovací a podnikavosti.

Projekt realizuje Fakulta kultury lublinské radnice a Fakulta pedagogiky a psychologie Univerzity Marie Curie-Skłodowské.

 

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis