/img/slider/19/thumbnail.webp?v=5f314e8f33f167c0783966469f3e2865
Novinka v nabídce
GENESIS 90
více

Ohýbání oblouků

 • Technologická omezení:
  - maximální celková výška oblouku 2100 mm
  - maximální celková výška oblouku v v povrchové úpravě imitace dřeva 1700 mm
  - pro jednotlivé profily jsou stanoveny minimální poloměry ohybu - seznam níže.
  - objednávky ohybů pod minimální poloměr se provádějí s písemným souhlasem zákazníka - v tomto případě neručíme za kvalitu ohybu.
  - v případě plných kružnic, pokud je poloměr ohybu menší než 500 mm, doporučujeme výrobu jako dva ohyby o 180 stupňů.
  - při výběru zasklívacího paketu pro obloukové spoje je třeba u ohybů s poloměrem menším než 900 mm počítat s dodatečnou rezervou 2 mm.
  - délka oblouku včetně technologických přídavků nesmí překročit výrobní délku profilu.
  - v případě ohýbaných fasádních sloupků a příček je maximální délka oblouku, u které garantujeme kvalitu, 3000 mm.
  - minimální technologický přídavek je 800 mm
  - nerealizujeme objednávky ohýbaných profilů ve dvou barvách: imitace dřeva + RAL.

POZOR: eloxování ohýbaných profilů probíhá na odpovědnost objednatele - provedení oblouků v eloxování nezaručuje konečný výsledek.

 •  Optimalizace:
  - program Alicad neoptimalizuje počet oblouků ani materiál potřebný k výrobě oblouků.
  - optimalizace počtu oblouků je na zákazníkovi.
  - pokud je možné spojit několik oblouků do jednoho s větší délkou, mělo by to být zahrnuto do objednávky.
  - optimalizace množství materiálu potřebného pro oblouky je na rozhodnutí společnosti Aliplast.
  - odpad, který zůstane po ohýbání oblouků, je majetkem zákazníka a je odesílán v surovém stavu spolu s oblouky.
  - odpad z oblouků není vhodný k dalšímu použití s neohýbanými profily.
 • Další informace:
  - křivky nejsou systémovým řešením
  - odchylky od jmenovitých rozměrů profilu jsou nevyhnutelné; typ odchylky a jeho velikost závisí na poloměru ohybu, typu profilu, tloušťce stěny.
  - u ohybů ohýbaných podle šablon standardně předpokládáme odchylky od horní hrany oblouku do 10 mm.
  - ohýbání podle šablony - v závislosti na počtu poloměrů ohybu - každý poloměr 33 € + 10 € navíc
  - u svařovaných spojů zaručujeme kvalitu viditelných povrchů.
 • Identifikace hotových výrobků:
  - lišty: vnitřní dekorativní povrch je očíslován objednacím číslem Aliplastu a konstrukčním číslem podle dokumentace objednatele.
  - profily: vnější dekorativní povrch je očíslován objednacím číslem Aliplastu a konstrukčním číslem podle dokumentace objednatele.
  - číselné označení je umístěno na technologickém odpadu v nejnižší části.

 • Objednávka musí obsahovat:
  - sestavu ohýbaných profilů
  - minimálně dva parametry oblouku měřeného na nejvzdálenější části oblouku: - R nebo H - C nebo L
  - pro obloukové konstrukce tvořící komplet je třeba zadat pouze rozměry vnějšího oblouku.
  - délka přímých úseků (oblouk s rovnými konci)
  - rovina ohybu

Za správnou identifikaci výše uvedeného odpovídá kupující.

Soubory ke stažení

Certificate - Inspection of welding process - EN ISO 3834 EN
Certificate - Inspection of welding process - EN ISO 3834 EN

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis