/img/slider/11/thumbnail.webp?v=9463fb380fdb93a5fc546f9d955945e0
Zodpovědné jednání

Odpovědné podnikání

Společnost Aliplast Sp. z o.o. chce vědomě budovat svoji značku - výrobce v oboru hliníkových stavebních systémů - v souladu s myšlenkou společenské odpovědnosti podniků. Aliplast se zaměřuje na aktivity zaměřené na oblasti spojené s ochranou životního prostředí, politikou spolupráce a dialogem s místní komunitou. Koncept sociální odpovědnosti podniků v Aliplastu také úzce souvisí s konceptem udržitelného rozvoje podnikání, který předpokládá, že aktivity prováděné společností se neomezují pouze na úsilí o zvýšení ekonomických výsledků, ale zahrnují i přijímání sociálních iniciativ.

Pracovníci

Budování správných vztahů se zaměstnanci, vytváření přátelského pracovního prostředí, poskytování zaměstnancům vhodných rozvojových podmínek (školení, motivační programy), péče o pracovní podmínky, podpora aktivit zaměstnanců (sportovní tým Aliplast Runner, Aliplast Fishing Team, karta Multisport). Díky investicím do rozšíření výrobního závodu - zvýšení počtu pracovních míst a zajištění rovných podmínek zaměstnání pro ženy a muže.

Obchodní partneři

Integrace v branži otvorových výplní, transparentní pravidla spolupráce, protikorupční polikika.

Životní prostředí a bezpečnost

Minimalizace škodlivého dopadu na životní prostředí způsobeného výrobními aktivitami společnosti, zavádění inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí, inovace v oblasti související s dopadem na přírodní prostředí.

Místní komunita

Podpora institucí a sdružení pracujících ve prospěch lidí v nouzi a místní komunity v rámci charitativních aktivit v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis