/img/slider/19/thumbnail.webp?v=8a701597296c3f5a2272653988add0ab
Novinka v nabídce
GENESIS 90
více
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=1bd8e6a2bdceed0ddf2648dcc1c52423
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=a748eafb19941ab9ed5ced37e96d64d7
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více

Naše mise

Společnost Aliplast Sp. z o.o. chce vědomě budovat svoji značku - výrobce v oboru hliníkových stavebních systémů - v souladu s myšlenkou společenské odpovědnosti podniků. Její poslání je založeno na klíčových otázkách, jako jsou sociální zájmy, pozitivní vztahy s prostředím společnosti a péče o přírodní prostředí. Aliplast se zaměřuje na aktivity zaměřené na oblasti související s ochranou životního prostředí, politikou spolupráce a dialogem s místní komunitou, jakož i transparentností aktivit se zúčastněnými stranami. Realizujeme naši obchodní strategii odpovědným a udržitelným způsobem a současně zajišťujeme ekonomický úspěch společnosti. Strategie udržitelného rozvoje, zapsaná do hodnotového systému naší společnosti na stejné úrovni jako ekonomická a sociální dimenze, nám ukládá povinnosti týkající se ochrany přírodních zdrojů a respektu k životnímu prostředí, péče o blahobyt a rozvoj zaměstnanců, jakož i prosociálních a CSR aktivit.

Aliplast realizuje stanovené cíle v oblasti společenské odpovědnosti prostřednictvím:

  • minimalizace škodlivého dopadu prováděné činnosti na přírodní prostředí
  • zavádění inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí
  • zvyšování povědomí a šíření znalostí o životním prostředí mezi zaměstnanci a místní komunitou
  • inovace v oblastech souvisejících s dopadem na přírodní prostředí
  • péče o nejvyšší standardy v oblasti řízení a rozvoje zaměstnanců
  • péče o zaměstnance a jejich rozvoj
  • podpora programů a iniciativ v různých oblastech společenského života, zapojení se do propagace kultury a umění, popularizace zdravého životního stylu, osvěta, vzdělávání, podpora volného času, jakož i různých sportovních disciplín jako součást sponzorských aktivit
  • podpora institucí a sdružení pracujících ve prospěch lidí v nouzi a místní komunity v rámci charitativních aktivit

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis