/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Zodpovědné jednání

Odpovědný zaměstnavatel

Největším bohatstvím naší společnosti jsou její lidé - jejich dovednosti, schopnosti, znalosti a zkušenosti. Jejich práce a nasazení se promítá do společného úspěchu. Proto se snažíme vytvářet pro naše zaměstnance co nejlepší pracovní podmínky. Ve skupině Aliplast chceme co nejlépe plnit svou roli odpovědného podnikatele a zaměstnavatele.

  • všichni zaměstnanci skupiny Aliplast absolvují pravidelná školení ke zvýšení kvalifikace a školení o bezpečnosti práce.
  • zajišťujeme veškerá dostupná opatření nezbytná k ochraně zdraví a života zaměstnanců při výkonu jejich povinností - neustálá kontrola pracovišť slouží k vyloučení možných příčin onemocnění a ohrožení života a zdraví zaměstnanců.
  • zavedli jsme program soukromé zdravotní péče PZU Health pro zaměstnance skupiny Aliplast a jejich rodiny
  • cítíme odpovědnost i za budoucnost našich zaměstnanců - nabízíme jim účast v zaměstnaneckém penzijním plánu, ve kterém jim pomáháme shromažďovat dodatečné prostředky v rámci třetího důchodového pilíře
  • zajišťujeme dodržování lidských práv a práv zaměstnanců - bojujeme proti všem formám mobbingu a diskriminace
  • poskytujeme možnost rozvíjet své vášně a zvyšovat kvalifikaci (projekt interní jazykové školy)
  • našim zaměstnancům nabízíme také balíček dalších výhod: příspěvky pro osoby ve zvláště tíživé životní a hmotné situaci, předvánoční příspěvky.
  • podporujeme sportovní aktivity, jsme otevřeni iniciativám zaměstnanců

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis