/img/slider/19/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Novinka v nabídce
GENESIS 90
více
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více

Politika kvality

Společnost Aliplast je výrobcem a dodavatelem hliníkových konstrukčních systémů[AD1] , které se běžně používají při výrobě různých typů stavebních konstrukcí. Díky dlouholetým zkušenostem a kvalifikovanému personálu můžeme našim zákazníkům zaručit vysokou kvalitu nabízených výrobků.

S vědomím, že další rozvoj naší společnosti závisí na spokojenosti našich zákazníků, jsme zavedli, udržujeme a zlepšujeme systém řízení kvality, životního prostředí, BOZP a energetiky v souladu s požadavky norem PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN-ISO-14001:2015, PN-ISO-45001:2018, což bylo potvrzeno získáním certifikátů od institutu TÜV NORD Polska.

Aby společnost splnila očekávání zákazníků ve stavebnictví, zavedla a udržuje systém tovární kontroly výroby (ZKP).

Při plnění požadavků zákazníka a s ohledem na ochranu životního prostředí, bezpečnosti pracujících osob a energetický výsledek provádíme naše činnosti:

- zavádění nových výrobků, technologií, investic, služeb a systematická obnova a údržba technických zařízení s ohledem na dopad na kvalitu vyráběných výrobků a služeb, na životní prostředí, na bezpečnost pracujících a na zlepšení energetické účinnosti

- zvyšování kvalifikace, přístupu k informacím a informovanosti zaměstnanců, pokud jde o zlepšování energetické náročnosti, bezpečnosti práce, environmentálních aspektů včetně nakládání s odpady a kvality výrobků a služeb

- neustálé zlepšování integrovaného systému řízení, mimo jiné za účelem zlepšení energetické a environmentální výkonnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- udržování tovární kontroly výroby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

- splnění potřeb a očekávání zákazníků, získání jejich trvalého uznání a spokojenosti

- provádění řádné politiky životního prostředí, udržitelného využívání zdrojů, environmentálně šetrného nakládání s odpady a prevence znečištění

- zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek a zavádění řešení ke snížení pracovních rizik

- rozvíjení povědomí o bezpečných postojích mezi vedením, zaměstnanci, subdodavateli a návštěvníky

- identifikace a analýza nebezpečí, nesrovnalostí, nehod a okamžité provedení nápravných opatření

- zohlednění úlohy zaměstnanců, jejich zástupců při konzultacích a účasti na činnostech v rámci podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- dodržování právních a jiných předpisů vztahujících se na naše podnikání

Aliplast 50001-2018 Certificate Reissued April 25, 2023
Aliplast 50001-2018 Certificate Reissued April 25, 2023
Qualicoat Seaside EN - 2024
Qualicoat Seaside EN - 2024
Qualicoat Qualideco EN - 2024
Qualicoat Qualideco EN - 2024
Qualicoat Qualideco FR - 2024
Qualicoat Qualideco FR - 2024
Qualanod EN - 2024
Qualanod EN - 2024
Aliplast Qualipol Pre-anodization
Aliplast Qualipol Pre-anodization
Certificate Aliplast Aluminium Systems ISO 9001; 14001; 45001 - DE
Certificate Aliplast Aluminium Systems ISO 9001; 14001; 45001 - DE
Certificate Aliplast Aluminium Systems ISO 9001, 14001, 45001 - EN
Certificate Aliplast Aluminium Systems ISO 9001, 14001, 45001 - EN
Certyfikat_Aliplast Sp. z o.o._EN ISO 3834 PL
Certyfikat_Aliplast Sp. z o.o._EN ISO 3834 PL
 C2C Aluminium systems for windows, doors, sliding doors, facades walls
C2C Aluminium systems for windows, doors, sliding doors, facades walls
 C2C Fire proof system
C2C Fire proof system

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis