Hliníkové
systémy pro stavebnictví

Strategie společenské odpovědnosti Skupiny ALIPLAST

Skupina Aliplast vypracovala a realizuje strategii společenské odpovědnosti na období 2021-2025, která na jedné straně shrnuje dosavadní aktivity v této oblasti a na straně druhé definuje směr, kterým se chce v následujících letech ubírat.

Nejdůležitějším prvkem strategie a jejími hlavními cíli je řídit se při své činnosti zásadami etiky, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Je pro nás důležité jednat zcela transparentně vůči všem našim zaměstnancům, zákazníkům a místní komunitě, které se činnost společnosti dotýká.

Proto naše strategie obsahuje podrobný popis činností týkajících se především:

  • politika rozmanitosti, jejímž cílem je dodržování lidských práv a zásad vzájemného soužití.
  • politika životního prostředí - zaměřená na boj proti změně klimatu
  • Bezpečnost práce a personální politika - zaměřená na maximalizaci bezpečnosti na pracovišti
  • Politika sociální odpovědnosti - zaměřená na podporu místních komunit, které přímo či nepřímo žijí v oblastech souvisejících s naší činností.

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb v souladu s zásadami ochrany osobních údajů. Můžete zadat podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie v prohlížeči nebo konfiguraci služby.