/img/slider/11/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Zodpovědné jednání

Strategie společenské odpovědnosti Skupiny ALIPLAST

Skupina Aliplast vypracovala a realizuje strategii společenské odpovědnosti na období 2021-2025, která na jedné straně shrnuje dosavadní aktivity v této oblasti a na straně druhé definuje směr, kterým se chce v následujících letech ubírat.

Nejdůležitějším prvkem strategie a jejími hlavními cíli je řídit se při své činnosti zásadami etiky, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Je pro nás důležité jednat zcela transparentně vůči všem našim zaměstnancům, zákazníkům a místní komunitě, které se činnost společnosti dotýká.

Proto naše strategie obsahuje podrobný popis činností týkajících se především:

  • politika rozmanitosti, jejímž cílem je dodržování lidských práv a zásad vzájemného soužití.
  • politika životního prostředí - zaměřená na boj proti změně klimatu
  • Bezpečnost práce a personální politika - zaměřená na maximalizaci bezpečnosti na pracovišti
  • Politika sociální odpovědnosti - zaměřená na podporu místních komunit, které přímo či nepřímo žijí v oblastech souvisejících s naší činností.

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis