/img/slider/12/thumbnail.webp?v=34b23018f26ea9d84fa0555c8b3d6fdd

Činnost

  • Statutárním účelem Nadace skupiny Aliplast je společensky prospěšná činnost, zejména rozvoj, šíření, podpora a propagace sociální péče a pomoci, ekologie, sportu, kultury, vědy a vzdělávání.

  • Důležitými aspekty činnosti Nadace budou také aktivity zaměřené na vytváření nové kvality společenského života v regionu, včetně budování mezilidských vztahů, budování environmentálního povědomí a provádění iniciativ v oblasti ochrany životního prostředí, pomoci uprchlíkům ze zemí postižených válkou nebo jinými činy ozbrojené/vojenské povahy.

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis