/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Zodpovědné jednání

Ochrana životního prostředí

Výroba ve skupině Aliplast (Aliplast Sp. z o.o. a Aliplast Extrusion Sp. z o.o.) je založena na ekologické odpovědnosti a bezpečnosti. Starost o ochranu životního prostředí se projevuje v péči o minimalizaci dopadu výrobního procesu na životní prostředí. Důležitým prvkem činnosti společnosti je také vzdělávání a budování environmentálního povědomí.

Vzhledem k povaze svých činností (výroba hliníkových profilů, práškové lakování, eloxování) klade skupina Aliplast zvláštní důraz na všechny projekty zaměřené na snižování dopadů na přírodní prostředí.

Investice:

  • v energeticky úsporných řešeních (strategie „Energie s Aliplastem“ - fotovoltaika)
  • recyklace hliníku, který je odpadem při výrobě a zpracování: použití moderních technologií přizpůsobených každé fázi zpracování kovů, počínaje vytlačováním, předúpravou, zpracováním rozšířeným o CNC obrábění, lakováním a eloxováním, umožňuje maximální využití postprodukčního hliníku; vysoce účinné systémy odsávacích zařízení v procesu řezání nebo obrábění a organizace úložného prostoru pro jednotlivé skupiny odpadu umožňují efektivní sběr i těch nejmenších částic cenné suroviny, což se pak promítne do ekologického zpracování ve velmi kvalitní výrobní materiál
  • inovativní řešení použitá v procesu práškového lakování: použití systému bez chrómu během přípravy povrchu, použití dešťové vody nashromážděné na střeše, použití systému zpětného získávání prášku v lakovacích kabinách (snížení množství vytvářeného odpadu)

Ekologickou odpovědností společnosti je také řada drobných iniciativ: segregace odpadu, segregace elektroodpadu, nádoby na použité baterie, prostřednictvím elektronického oběhu dokumentů na většině pracovišť, se snažíme minimalizovat spotřebu papíru a toneru, pomocí hesla „zachraňte planetu, nepoužívejte plast“ se vyhýbáme jednorázovému nádobí, plastovým lahvím a nádobám.

Skupina Aliplast podniká kroky k minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí ve všech oblastech své činnosti.

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis