/img/slider/11/thumbnail.webp?v=9463fb380fdb93a5fc546f9d955945e0
Zodpovědné jednání

Fotoreportáž - "Stromy za láhve"

Pohled na vysazené stromky, které jste dostali v rámci kampaně "Stromy za láhve", nám přináší velkou radost, ale také uspokojení. "Má to smysl" se dá říci ve zkratce.

Podívejte se na fotografickou reportáž o tom, jak děti stromy sázely:

  • Základní škola 28. října s integrovanými pobočkami v Lublině - letos nasbírala nejvíce lahví - 4 000!
  • Žáci ze Soukromé základní školy ve Wólce Kańskiej se našeho projektu zúčastnili již potřetí.
  • poprvé se do akce zapojili žáci ze školního komplexu Stanisława Syroczyńského v Lublinu - nasbírali 1️20 litrových lahví a sami vysadili vzniklé stromy v okolí své školy

Děkujeme za účast a uvidíme se při další akci "Stromy za lahve"!

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis