Hliníkové
systémy pro stavebnictví

služby

Ohýbání oblouků

  • Technologická omezení

- maximální celková výška oblouku 2100 mm
- maximální celková výška oblouku v dřevodekoru 1700 mm
- pro jednotlivé profily jsou uvedeny minimální poloměry ohybu - seznam níže
- realizace objednávek na oblouky pod minimálním poloměrem pouze na základě písemného  souhlasu zákazníka - v tomto případě bez záruky za  kvalitu
- v případě ohýbání celých kol s poloměrem ohybu menším než 500 mm doporučujeme provedení jako dva oblouky 180 stupňů
- Při výběru zasklívací sestavy (zasklívací lišta + těsnění) pro obloukové spoje by se v rozsahu ohybu s poloměrem pod 900 mm, měla brát v úvahu tolerance + 2 mm
- délka oblouku spolu s technologickými přídavky nesmí překročit výrobní délku profilu
- v případě ohýbaných fasádních příček a fasádních sloupů je maximální délka oblouku, u kterého garantujeme kvalitu, 3000 mm
- minimální technologický přídavek činí 800 mm
- nerealizujeme objednávky pro ohýbané profily ve dvou barvách: dřevodekor + ral
UPOZORNĚNÍ: eloxování ohýbaných profilů na odpovědnost objednatele – realizace eloxovaných oblouků bez záruky konečného výsledku

  •  Optimalizace:

- Kalkulační program Alicad neoptimalizuje počet oblouků ani materiál potřebný k jejich výrobě  
- optimalizaci počtu oblouků zařizuje objednatel
- pokud je možné spojit několik oblouků do jedné větší délky, mělo by to být v objednávce zahrnuto
- optimalizace množství materiálu potřebného k výrobě oblouků zůstává v odpovědnosti společnosti Aliplast
- odpad zbývající po ohýbání oblouků je majetkem objednatele a je odesílán spolu s oblouky
- odpad z oblouků není vhodný pro použití jako rovné profily
Další informace:
-   oblouky nepatří k systémovým řešením
- deformace od nominálních rozměrů profilu jsou nevyhnutelné; typ deformace a její velikost závisí na poloměru ohybu, typu profilu, tloušťce stěny
- u oblouků ohýbaných podle šablon obvykle předpokládáme odchylky od vrcholu oblouku do 10 mm
- ohyb podle šablony - v závislosti na počtu poloměrů ohybu - každý poloměr PLN 200 + příplatek PLN 60
- v případě svařovaných spojů garantujeme kvalitu viditelných povrchů
Identifikace hotových výrobků:
-  zasklívací lišty: na dekorativním povrchu zevnitř je vyraženo objednací číslo Aliplast a konstrukční číslo podle dokumentace objednatele
- hlavní profily: na dekorativním povrchu zevnitř je vyraženo objednací číslo Aliplast a konstrukční číslo podle dokumentace objednatele
- číselné označení je umístěno na technologickém odpadu v nejnižší části

  • Objednávka by měla obsahovat:

- seznam ohýbaných profilů
- nejméně dva parametry oblouku měřené podél nejvzdálenější části oblouku: - R nebo H - C nebo L
- v případě obloukových konstrukcí, které jsou v sestavě, by měly být uvedeny pouze rozměry vnějšího oblouku
- délka přímých sekcí (oblouk s rovnými konci)
- plochu ohybů
- barva
 Objednatel odpovídá za správné určení výše uvedeného.

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb v souladu s zásadami ochrany osobních údajů. Můžete zadat podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie v prohlížeči nebo konfiguraci služby.