/img/slider/19/thumbnail.webp?v=5f314e8f33f167c0783966469f3e2865
Novinka v nabídce
GENESIS 90
více
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=5af972d49caee4ed657cbe320f0abd43
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=7703bbb080aef37dd974f53b46da0a00
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více

Nabídka

Ohýbání oblouků

  • Technologická omezení:

- maximální celková výška oblouku 2100 mm
- maximální celková výška oblouku v v povrchové úpravě imitace dřeva 1700 mm
- pro jednotlivé profily jsou stanoveny minimální poloměry ohybu - seznam níže.
- objednávky ohybů pod minimální poloměr se provádějí s písemným souhlasem zákazníka - v tomto případě neručíme za kvalitu ohybu.
- v případě plných kružnic, pokud je poloměr ohybu menší než 500 mm, doporučujeme výrobu jako dva ohyby o 180 stupňů.
- při výběru zasklívacího paketu pro obloukové spoje je třeba u ohybů s poloměrem menším než 900 mm počítat s dodatečnou rezervou 2 mm.
- délka oblouku včetně technologických přídavků nesmí překročit výrobní délku profilu.
- v případě ohýbaných fasádních sloupků a příček je maximální délka oblouku, u které garantujeme kvalitu, 3000 mm.
- minimální technologický přídavek je 800 mm
- nerealizujeme objednávky ohýbaných profilů ve dvou barvách: imitace dřeva + RAL.

POZOR: eloxování ohýbaných profilů probíhá na odpovědnost objednatele - provedení oblouků v eloxování nezaručuje konečný výsledek.

  •  Optimalizace:

- program Alicad neoptimalizuje počet oblouků ani materiál potřebný k výrobě oblouků.
- optimalizace počtu oblouků je na zákazníkovi.
- pokud je možné spojit několik oblouků do jednoho s větší délkou, mělo by to být zahrnuto do objednávky.
- optimalizace množství materiálu potřebného pro oblouky je na rozhodnutí společnosti Aliplast.
- odpad, který zůstane po ohýbání oblouků, je majetkem zákazníka a je odesílán v surovém stavu spolu s oblouky.
- odpad z oblouků není vhodný k dalšímu použití s neohýbanými profily.

  • Další informace:

- křivky nejsou systémovým řešením
- odchylky od jmenovitých rozměrů profilu jsou nevyhnutelné; typ odchylky a jeho velikost závisí na poloměru ohybu, typu profilu, tloušťce stěny.
- u ohybů ohýbaných podle šablon standardně předpokládáme odchylky od horní hrany oblouku do 10 mm.
- ohýbání podle šablony - v závislosti na počtu poloměrů ohybu - každý poloměr 33 € + 10 € navíc
- u svařovaných spojů zaručujeme kvalitu viditelných povrchů.

  • Identifikace hotových výrobků:

- lišty: vnitřní dekorativní povrch je očíslován objednacím číslem Aliplastu a konstrukčním číslem podle dokumentace objednatele.
- profily: vnější dekorativní povrch je očíslován objednacím číslem Aliplastu a konstrukčním číslem podle dokumentace objednatele.
- číselné označení je umístěno na technologickém odpadu v nejnižší části.

  • Objednávka musí obsahovat:

- sestavu ohýbaných profilů
- minimálně dva parametry oblouku měřeného na nejvzdálenější části oblouku: - R nebo H - C nebo L
- pro obloukové konstrukce tvořící komplet je třeba zadat pouze rozměry vnějšího oblouku.
- délka přímých úseků (oblouk s rovnými konci)
- rovina ohybu

Za správnou identifikaci výše uvedeného odpovídá kupující.

Rozbalit Sbalit
Certificate_Aliplast Sp. z o.o._EN ISO 3834 EN
Certificate_Aliplast Sp. z o.o._EN ISO 3834 EN

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis