polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Hliníkové profilové systémy pro stavebnictví

Aliplast - Hliníkové profilové systémy pro stavebnictví

projekčně-kalkulační programy

| projekčně-kalkulační programy | projekčně-kalkulační programy

COVER 3D
Tento program umožňuje projektování v trojrozměrném prostoru (3D). Využívá se hlavně při projektování zimních zahrad. Obsahuje individuální možnosti ulehčující spolupráci s architekty i se zákazníky. Umožňuje vizualizaci projektů a zokomponování fotografií. Generuje výrobní listy, rozměry výplní skel, což je svým způsobem unikátem ve svém oboru.

 

ALI-CAD
Tento program slouží k přípravě cenových nabídek pro zákazníky, generuje výrobní listy, listy řezů profilů, tvary, rozměry a typy výplně skel a připraví i objednávkový materiálový list. Dále poskytuje také tvorbu skic, řezů a různých typových pohledů na danou konstrukci. V programu jsou dvě možnosti projektování konstrukcí: buď použití standardních typových konstrukcí uložených v bázi programu nebo tvorbu vlastních. Program je neustále vyvíjený a doplňovaný o nové technické poznatky.

    

CHACAL XXI
Program, který pochází z belgické části Aliplastu. Je určený k projektování hliníkových konstrukcí systémů Aliplastu. Generuje různé typy nabídek pro zákazníky, výrobní listy, optimalizuje řezy, vytváří objednávky materiálu.

     

ALIXEL
Bonusový program ulehčující projektování zastřešování zimních zahrad. Pracuje na bázi programu Microsoft Excel. Umožňuje automatické kalkulace cenových nabídek na bázi systémů Aliver a Victorian. Zároveň generuje listy řezů profilů a potřebné příslušenství. Mimo to umí také ocenit libovolnou hliníkovou konstrukci ze systémů Aliplastu.
    


    

© aliplast 2007 firma nabídka certifikáty projekčně-kalkulační programy aktuality realizace kontakt Design by CI - Strony WWW