polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Hliníkové profilové systémy pro stavebnictví

Aliplast - Hliníkové profilové systémy pro stavebnictví

ohýbání profilů

| nabídka | ohýbání profilů

Vzor 1
Ohýbání profilu – komplet: rám a zasklívací lišta

 


 

Vzor 2
Ohýbání profilu – komplet: rám a zasklívací lišta

 

 


 

Vzor 3
Ohýbání profilu – komplet: rám a zasklívací lišt 
Vzor 4
Ohýbání profilu – komplet: rám a zasklívací lišta

 

 

Objednávka musí obsahovat:
- seznam ohýbaných profilů
- nejméně 2 parametry oblouku měřené po nejkrajnější vnější části oblouku: - R nebo H - C nebo L
- v případě obloukových konstrukcí, které tvoří komplet (sestavu) označit pouze rozměr vnějšího oblouku
- délka rovných částí (oblouk s rovnými částmi (konci)
- směr ohýbaní
- barvu elementu

Za správnost výše popsaného zodpovídá objednávající.

Technologické omezení:
- maximální celková výška oblouku 2100 mm
- maximální celková výška oblouku v povrchové úpravě dřevodekor 1700 mm
- pro jednotlivé profily existují minimální poloměry ohybu – seznam níže
- realizace objednávek na oblouky menší než minimální poloměry probíhá na základě písemného souhlasu klienta
- v takovém případě provádějící neručí za kvalitu ohýbaného prvku
- v případě plných kol, při poloměru ohybu nižším než 500 mm doporučujeme realizaci objednávky jako dva oblouky 180 stupňů - při výběru zasklení do obloukových konstrukcí ze spojených oblouků o poloměru menším než 900 mm, je třeba počítat s dodatečnou mezerou 2 mm
- délka oblouku včetně technologickými přebytků nesmí překročit výrobní délku profilu
- v případě ohýbaných fasádních příček a sloupů maximální délka oblouku, na který se vztahuje záruka, je 3000 mm
- minimální technologický přebyt je 800 mm
- nerealizujeme objednávky na ohýbané prvky v bi-kolor: dřevodekor + ral
- POZOR: eloxování ohýbaných profilů probíhá na zodpovědnost kupujícího – realizace eloxovaných ohybů bez záruky

Optimalizace:
- program Alicad neprovádí optimalizace počtu oblouků, ani materiálu na jejich výrobu
- optimalizaci počtu ohybů určuje objednávající
- je-li možnost spojení několika oblouků do jednoho o větší délce, je povinností objednávajícího o tom informovat v objednávce
- optimalizace množství materiálu potřebného k provedení oblouku zůstává na odpovědnosti společnosti Aliplast
- odpad vzniklý při ohybu oblouků je majetkem objednávajícího a je zasílán objednávajícímu společně s oblouky
- odpad z oblouků se nehodí k dalšímu použití jako rovné části (úseky)

Doplňující informace:
- oblouky nejsou systémovým řešením
- odchylky od nominálních rozměrů profilu jsou nevyhnutelné; typy deformací a jejich velikost je závislá na poloměru ohybu, typu profilu, tloušťky stěn profilů
- pro ohyby oblouků dle šablony se standardně předpokládají odchylky od horního okraje oblouku do 10 mm
- v případě svařovaných spojů garantujeme kvalitu pohledových ploch

Identifikace hotových výrobků:
- lišty: na vnitřní straně lakovaného povrchu je vylisováno číslo objednávky a číslo konstrukce dle objednávky objednávajícího
 - hlavní profily: na vnější straně lakovaného povrchu je vylisováno číslo objednávky a číslo konstrukce dle objednávky objednávajícího
- očíslování technologického odpadu se nachází na jeho nejnižší části

 

profily pro ohýbání ke stažení zde (aktualizace 01.2016)
© aliplast 2007 firma nabídka certifikáty projekčně-kalkulační programy aktuality realizace kontakt Design by CI - Strony WWW