/img/slider/19/thumbnail.webp?v=c1d2dde405f7a498566405caec7af73e
Novinka v nabídce
GENESIS 90
více
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=9132ac9c96fb7461e1bf7356e71133c0
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=3a54b6a669f6e7267e6846133424d631
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více

Skupina Corialis získala zlatou medaili od přední světové hodnotící platformy EcoVadis

Skupina Corialis, do níž patří společnosti Aliplast Sp. z o.o. a Aliplast Extrusion Sp. z o.o., byla již podruhé oceněna Zlatou medailí přední světové ratingové platformy EcoVadis, která hodnotí aktivity a postupy firem z hlediska společenské odpovědnosti, včetně environmentální angažovanosti.

Zlatá medaile společnosti EcoVadis byla skupině Corialis udělena na základě hodnocení ve čtyřech dimenzích: environmentální, sociální, etické a dodavatelského řetězce.

  • životní prostředí - odpady, voda, energie, znečištění, chemické látky, biologická rozmanitost.
  • práce a lidská práva - školení, diskriminace, obtěžování, rozmanitost, dodržování lidských práv, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní podmínky, sociální dialog.
  • etika - korupce, úplatkářství, protisoutěžní praktiky, odpovědné řízení informací.
  • udržitelné zadávání veřejných zakázek - dohled nad sociálními a environmentálními otázkami dodavatelů

Certifikace, jako je EcoVadis, se v budoucnu stanou důležitou součástí procesu výběru dodavatele - autentické a věcné jednání v konceptu udržitelnosti se pravděpodobně stane důležitou konkurenční výhodou na trhu.

EcoVadis je nezávislá ratingová společnost, která hodnotí aktivity a postupy dodavatelů z hlediska jejich společenské odpovědnosti. Byla založena v roce 2007 a hodnotí výkonnost společností v kategoriích životní prostředí, práce a lidská práva, udržitelné zadávání veřejných zakázek a etika. Hodnocení je založeno na mezinárodních standardech udržitelnosti, jako jsou Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000. EcoVadis pravidelně hodnotí hodnotový řetězec více než 100 000 společností z více než 175 zemí a 200 průmyslových odvětví.

Opětovné udělení Zlaté medaile EcoVadis potvrzuje, že skupina Corialis je na správné cestě při realizaci svého plánu udržitelnosti.

Skupina Corialis* Core Innovative Aluminium Integrated Solutions Group je mezinárodní skupina, kterou tvoří: Aliplast Aluminium Systems v Belgii, Profils Systèmes ve Francii, Smart System ve Velké Británii, Aliplast Aluminium Systems a Aliplast Extrusion v Polsku, JMD Systems, Lingote Aluminiumos v Portugalsku a Centroalum ve Španělsku.  Corialis je lídrem v oblasti navrhování a výroby vysoce kvalitních hliníkových systémů.

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis